Komplexné služby v telekomunikáciách

Bezvýkopová technológia pokládky

Telekomunikácie

 • Výstavba diaľkových optických sietí
 • Výstavba sietíFTTx
 • Výstavba sietí HFC
 • Výstavba metalických sietí (rDSLAM…)
 • Výstavba mobilných sietí (LTE, SIGFOX, LORA)
 • Výstavba rádiových sietí (Alcoma, Ceragon…)
 • Výstavba sietí LAN a WLAN
 • VOIP ústredne a IP telefóny
 • Servis optických a metalických sietí
 • Servis sietí FTTx a HFC
 • Servis koncových zákazníkov
 • Servis VOIP ústrední
 • Projekčná činnosť
 • Zabezpečenie územných rozhodnutí
 • Riadenie líniových stavieb
 • Riadenie stavieb prístupových sietí
 • Prejednanie s vlastníkmi nehnuteľností
 • Uzatváranie zmlúv o vecných bremenách
 • VOIP ústredne
 • IP telefóny
 • Aktívne technológie

Pokladač PIPEPLOW

 • Connector.

  Metóda pluhovania

  Rychlá bezvýkopová technológia pokládky káblov a rúr

 • Connector.

  Využitie v odvetviach

  Telekomunikáce, Energetika, Voda, Plyn, Kanalizácia

 • Vhodný pre pokládku káblov a rúr

 • Umožňuje pokládku až 28 prvkov súčasne
 • Pokládka rúr do ∅ 630 mm
 • Pokládka do triedy zeminy DIN 6 (volné kamenivo)
 • Rychlosť pokládky až 1500 m/h
 • Stúpavosť až 70%
 • Možná pokládka vo svahu
 • Brodivosť 150 cm
 • Pokladanie do maximálnej hĺbky 260 cm
 • Jednoduchá úprava kynety po pokládke

Dopyt

Kontakty

 


Centralis SK s.r.o.

Galvániho 12/B
821 04 Bratislava
IČ: 315 94 476
DIČ: 2020454172
IČ DPH: SK2020454172
Tel. +421 250 203 118
email: info@centralis.sk


Centralis s.r.o.
Jívanská 1855/22

193 00 Praha 9
IČ: 284 60 715
DIČ: CZ 284 60 715
Tel. +420 606 661 661
email: info@centralis.cz

Partner RKE König