Komplexní služby v telekomunikacích

Bezvýkopová technologie pokládky

Telekomunikace

 • Výstavba dálkových optických sítí
 • Výstavba sítí FTTx
 • Výstavba sítí HFC
 • Výstavba metalických sítí (rDSLAM…)
 • Výstavba mobilních sítí (LTE, SIGFOX, LORA)
 • Výstavba radiových sítí (Alcoma, Ceragon…)
 • Výstavba sítí LAN a WLAN
 • VOIP ústředny a IP telefony
 • Servis optických a metalických sítí
 • Servis sítí FTTx a HFC
 • Servis koncových zákazníků
 • Servis VOIP ústředen
 • Projekční činnost
 • Zajištění územních rozhodnutí
 • Řízení liniových staveb
 • Řízení staveb přístupových sítí
 • Projednání s vlastníky nemovitostí
 • Uzavírání smluv o věcných břemenech
 • VOIP ústředny
 • IP telefony
 • Aktivní technologie

Pokladač PIPEPLOW

 • Connector.

  Metoda pluhování

  Rychlá bezvýkopová technologie pokládky kabelů a trubek

 • Connector.

  Využití v oborech

  Telekomunikace, Energetika, Voda, Plyn, Kanalizace

 • Vhodný pro pokládku kabelů a trubek

 • Umožňuje pokládku až 28 prvků současně
 • Pokládka trubek do ∅ 630 mm
 • Pokládka do třídy zeminy DIN 6 (volné kamenivo)
 • Rychlost pokládky až 1500 m/h
 • Stoupavost až 70%
 • Možná pokládka ve svahu
 • Brodivost 150 cm
 • Položení do maximální hloubky 260 cm
 • Snadná úprava kynety po pokládce

Poptávka

Kontakty

 


Centralis s.r.o.
Jívanská 1855/22

193 00 Praha 9
IČ: 284 60 715
DIČ: CZ 284 60 715
Tel. +420 606 661 661
email: info@centralis.cz


Centralis SK s.r.o.

Galvániho 12/B
821 04 Bratislava
IČ: 315 94 476
DIČ: 2020454172
IČ DPH: SK 2020454172
Tel. +421 250 203 118
email: info@centralis.sk

Partner RKE König